ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 Σ

Ξεκινώ από μια υπόθεση εργασίας προκλητική και παράδοξη μαζί: η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση οικοδομείται και θα εξακολουθήσει να οικο- δομείται με βασικό υλικό την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων «κυριαρχίας» εκ μέρους των κρατών προς μια νέα, πρωτοφανή στην ιστορία των κρα­τών, πολιτική ενότητα, που, ενώ ενθυλακώνει και ασκεί αρμοδιότητες κυρίαρχες δεν γίνεται η ίδια «κυρίαρχη». Η υπόθεση είναι προκλητική, διότι η κρατική κυριαρχία εκλαμβάνεται γενικά ως εμπόδιο και αρνητι κό όριο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 Σ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες