Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ερώτημα

Τέθηκε υπόψη μου σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» και μου ζητήθηκε να εκφράσω τη γνώμη μου σχετικά με τη συνταγματικότητα ιδιαίτερα του άρ­ θρου 6 παρ. 2, που προβλέπει την ίδρυση «Ανώνυμης Εταιρείας Προβολής της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Απάντηση

Η μελέτη του σχετικού άρθρου με οδήγησε στη διατύπωση των ακόλου­θων σκέψεων, τις οποίες και παραθέτω με τη σειρά που προέκυψαν.

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες