ΜΟΝΟΓΡΑΦIΕΣ

 • La liberté du commerce et de l”industrie en droit belge et en droit français, (in French), Bruxelles, Bruylant, 1979, 332 pp.
 • To υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 25 παρ.1Σ, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 1981, 330 σελ. 9 (The holders of constitutional rights according to article 25 &1 of the Constitution).
 • Συνταγματικό Δίκαιο, Ι, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας,, 1987, 97 σελ. (Constitutional Law).
 • Κράτος δικαίου και δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, τ. Ι, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 1994, 450 σελ. (Rule of law and Judicial Review of Legislation).
 • Ερμηνεία του Συντάγματος και λειτουργία του Πολιτεύματος, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 1996, 256 σελ. (Interpretation of the Constitution and the System of Government).
 • Η συνταγματική συγκυρία της μεταπολίτευσης, Αθήνα, Εξάντας, 1997, 327 σελ. (The constitutional timing of the transition to the consolidation of Democracy).
 • Οι σχέσεις της Εκκλησίας με το Κράτος-Έθνος στη σκιά των ταυτοτήτων, Νεφέλη, Αθήνα, 2000, 195 σελ. (Les rapports entre l’ Eglise et l’ Etat-Nation sous le sombre des cartes d’ identités de police.)
 • Η συνταγματική οργάνωση του κράτους, (κράτος, έθνος, κυριαρχία-παγκοσμιοποίηση). Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 2001, 195 σελ.
 • Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, Ι, (Σύνταγμα, κράτος, έθνος, κυριαρχία, συντακτική και αναθεωρητική εξουσία, ευρωπαϊκή συνταγματική συνθήκη, εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος) (Droit constitutionnel hellénique), Εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 2004, 525 σελ.
 • Το ‘Σύνταγμα’ της Ευρώπης αντιμέτωπο με την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, (La constitution de l’ Europe face à la souveraineté nationale et populaire), Παπαζήσης, Αθήνα, 2004, 105 σελ.
 • Ο ελληνικός συνταγματισμός αντιμέτωπος με τον συναινετικό αναθεωρητισμό, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, Αθήνα, 2007, 43 σελ.
 • Τι είναι Σύνταγμα, Σαββάλας, 2007, 221 σελ.
 • Τι είναι κράτος, Σαββάλας, 2007 145, σελ.
 • Η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, εκδ. Σάκκουλα, 2008, 115 σελ.
 • Τι το κύριον της Πολιτείας εστίν, Σάκκουλας, 2008, 29 σελ.
 • Τι είναι Πολίτευμα, Σαββάλας, 2009, σελ. 179.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες