ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Ανάτυπο
από τον Τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή Νικόλαο I. Μπάρμπα

«Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο»

Η νομική και συνταγματική μελέτη των ρυθμίσεων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης της ελληνικής οικονομίας (στο εξής ΕΜΣ) ή αυτό που σχηματι­κά, αλλά ανακριβώς, καθιερώθηκε να αποκαλοόμε «Μνημόνιο», συνιστά, πιστεύω, ένα καλό παράδειγμα για να δοκιμάσουμε την αντοχή μερικών κλασσικών εργαλείων σκέψης του Συνταγματικού Δικαίου. Παράλληλα αποτελεί, το ίδιο, μια μοναδική ευ­ καιρία για να ψηλαφίσουμε μερικές από τις καταλυτικές αλλαγές που συντελούνται γύρω μας και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στη νομική και πολιτική σκέψη. Είναι καιρός να ανιχνεύσουμε την αλήθεια των αντιλήψεων που επικρατούν και ενστερνι­ ζόμαστε για την κυριαρχία, το κοινωνικό κράτος και τις σχέσεις κράτους και οικονομί­ας, πολιτικής και συντάγματος. Στο παρόν άρθρο θα περιορίσω την ενασχόλησή μου στο πρώτο.

 ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες