ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή: Η αναθεώρηση ίου Συντάγματος, αφορμή και δικαιο­λογία της μελέτης

Η συνταγματική αναθεώρηση του 1986 δεν έθεσε σε δοκιμασία μό­ νον το πολιτικό σύστημα, αλλά και την έννοια και τη σημασία του Συντάγματος. Αποκάλυψε καταρχήν την τεράστια συμβολική λειτουρ­γία του συνταγματικού κειμένου για τη διεξαγωγή του πολιτικού αγώ­να, δεδομένου ότι το Σύνταγμα και η αναθεώρησή του χρησιμοποιήθη­καν με επιτυχία από τους κυβερνώντες ως μέσο ιδεολογικής μάχης και δικαιολόγησης συγκυριακών πολιτικών αποφάσεων . Η συμβολική αποτελεσματικότητα της συνταγματικής αναθεώρησης -οι πρακτικές δη­λαδή που εξέθρεψε και νομιμοποίησε, καθώς και η πολιτική ανοχή που εξασφάλισε η αναθεωρητική πρόταση, χάρη στην «απωθητική» εικόνα των προεδρικών υπερεξουσιών που είχε στο μεταξύ καλλιεργηθεί- υ­πήρξε πράγματι εντυπωσιακή.

 ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες