Αναγκαστικές Αποχωρήσεις

Άλλο κινητικότητα άλλο απολύσεις.
Η συμφωνία του Μαϊου και η ανατροπή της τον Ιούλιο

  •  Η ΑΠΟΣYΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΤΌΧΟ ΤΗΣ ΜΕIΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΚΑΤA 150.000 ΚΑΙ ΑΠO ΤΙΣ ΑΠΟΛYΣΕΙΣ

 

Με τις πρώτες διαπραγματεύσεις που είχαμε με την Τρόικα, τον Οκτώβριο του 2012, τέθηκε από την ίδια η διεθνής υποχρέωση της χώρας, που είχε αναληφθεί από το προηγούμενο μνημόνιο, για αναγκαστικές αποχωρήσεις, επί πλέον της μείωσης των 150.000 υπαλλήλων, που αντιστοιχούσαν σε 15.000 υπαλλήλους μέχρι το τέλος του 2012.

 

  • Μετά από επίπονες και χρονοβόρες διαπραγματεύσεις είχαμε αναλάβει την υποχρέωση για άμεση, εντός της δεύτερης εβδομάδας του Νοεμβρίου, ένταξη στο σχήμα Κινητικότητα-διαθεσιμότητα 2.000 υπαλλήλων, ως προαπαιτούμενη δράση (prior action) για τη δόση του Νοεμβρίου.

 

  • Υποχρέωση που τηρήθηκε πλήρως και μετακινήθηκαν σε έξι μήνες χωρίς απόλυση 1930 άτομα.

 

  • Ο χρόνος δεν επέτρεπε να προηγηθούν αξιολογήσεις δομών, σχέδια στελέχωσης και αποτίμηση προσόντων. Έτσι η μετακίνηση βασίστηκε αναγκαστικά σε αντικειμενικά και απρόσωπα κριτήρια και σε διοικητικούς υπαλλήλους αορίστου χρόνου που είχαν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ και είχε διαπιστωθεί ότι το ποσοστό συμμετοχής τους στο συνολικό προσωπικό ήταν πλεονάζον συνεπώς η μετακίνησή τους δεν θα δημιουργούσε προβλήματα λειτουργίας των φορέων από όπου προέρχονταν.

 

Στο ίδιο μνημόνιο αναλήφθηκε η δέσμευση, με δική μας πρόταση, ως αντιπρόταση προς την απαίτηση των αθρόων απολύσεων και μετά από συνεννόηση με την Task Force και με τη συνδρομή και τεχνογνωσία της Γαλλίας, να ενταχθούν στο σχήμα της κινητικότητας 25.000 άτομα ώστε να αντιμετωπιστούν τα κενά από τις συνταξιοδοτήσεις και να γίνει μια ορθολογική ανακατανομή του ανορθολογικά κατανεμημένου προσωπικού.

 

Στην επίσκεψη της Τρόικας για τη δημοσιονομική επιθεώρηση του Φεβρουαρίου 2013, οι χρονοβόρες συζητήσεις και επίπονες διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν δύο μήνες, κατέληξαν στο επικαιροποιημένο μνημόνιο στις 8 Μαΐου.

 

Η συμφωνία με την Τρόικα σε ό, τι αφορά το Δημόσιο επικυρώθηκε από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς και ανακοινώθηκε στη Βουλή, από εμένα, στις 26 Απριλίου.

 

Παραθέτουμε για την ιστορία απόσπασμα, στα αγγλικά, του Μνημονίου, ώστε να φανεί τι είχε συμφωνηθεί με την Τρόικα στις 5 Μαΐου του 2012 και τι επακολούθησε μόλις ένα μήνα μετά και που κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις τον Ιούλιο του 2013

 

2013.05.08 MEFP MAREG:
Evaluation, rational reallocation of personnel through mobility and renewal through exits are the tools in our efforts to improve the effectiveness of the public sector. Exits will be the result of (i) disciplinary cases; (ii) due diligence evaluation of legal entities of public and private law leading to mergers and abolishment; (iii) evaluation of the personnel using the mobility scheme, including before any reallocation to a new position; (iv) voluntary exits from the mobility scheme (excluding personnel within 3 years of retirement); and (v) the lapse of a 12-month period in the mobility scheme.

 

To further advance our reform agenda during 2013, we will;
(i) ensure that cumulatively 12,500 employees have been placed in the labor mobility scheme by end-June 2013;
(ii) (ii) complete staffing plans for 450,000 employees (cumulative) by end-June;
(iii) (iii) complete staffing plans for all general government entities by end-December 2013;
(iv) and (iv) complete assessment of individual employees by [end-2013]. The quarterly targets for exits and for entrants into the mobility scheme are proposed to become indicative targets under the program (Table 1).

 

  • Our redundancy program will make room to hire new staff, and we will use this room to address areas where we face deficits of skilled staff.
  • We will hire one new employee for each employee made redundant through the various channels noted a bove.
  • Ιδού το αγγλικό κείμενο που καθιστούσε την μετακίνηση 12500 υπαλλήλων σε 15 μέρες προαπαιτούμενη ενέργεια

Prior to disbursement the Authorities:
a. place 12,500 employees in the labour mobility scheme;
b. complete staffing plans for at least 450,000 employees, cumulatively;

 

ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΈΝΟ ΜΝΗΜΌΝΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΊΟΥ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΉ
ΆΛΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΆΛΛΟ ΑΠΟΛΎΣΕΙΣ

48. Improving the quality of the public administration implies difficult choices. The government is committed to fulfil the targets for mandatory exits set in April 2013 cumulating to 4,000 by end-2013 and 15,000 by end-2014. The decisions of the Greek authorities, including to close down the public broadcasting company, should be seen in the context of their major and necessary efforts to modernise the Greek economy.

 

Those include improving the efficiency and effectiveness of the public sector, where appropriate also by closing, merging or restructuring public entities and by moving or dismissing their staff.

 

Looking forward, a substantial fraction of employees placed in the mobility scheme will eventually exit.

 

Furthermore, the government is adopting legislation which would lead to the dismissal of contractual staff in judicial litigation.

 

Greece: Memorandum of Economic and Financial Policies (The Second Economic Adjustment Programme for Greece Third Review – July 2013)
We are committed to public administration reform. This is necessary to build a more effective civil service and support our medium-term fiscal targets. This is an area where we have fallen well behind schedule, and we are taking decisive steps to catch up.
• To this end, consistent with our program commitments, we estimate that we have met our end-September targets on mandatory exits. In fact, we have expanded our reform program to facilitate reallocation of staff to where they are needed most, for instance, by transferring teachers from secondary to primary education by end August. We will also address the problem of contractual staff in judicial litigation to obtain permanent positions. These were not part of the program before.
• We are undertaking the following efforts within the existing framework of the mobility and exit schemes and staffing plans:
• As a prior action, we will issue all necessary legal acts so as to place at least 4,200 ordinary employees in the mobility scheme by end-July. We will complete shifting at least 12,500 ordinary employees to the scheme by end-September and at least another 12,500 ordinary employees to the mobility scheme by end-December 2013. Consistency of the mobility targets with the exit targets will imply that a substantial fraction of those in the scheme would exit. Employees placed in the mobility scheme will have their wages cut to 75 percent. They will be assessed, within a centrally-defined evaluation framework to be established by end-September, before reallocation to new positions or exit (if they fail to be reallocated).
• We have established minimum monthly targets on the number of people who will be continuously in the mobility scheme until they exit from the public sector (TMU ¶25). We will begin with a significant upfront transfer of 2,000 ordinary employees into the mobility scheme destined for eventual exit. For any additional employee that exits from other sources, the numbers will be reduced accordingly, but only after the cumulative exit target for Q1 2014 has been met.
• Given implementation delays to date and to meet exit targets for early next year, we will change the legislation on the mobility scheme to reduce the time spent in the scheme from 12 months to 8 months. Consequently, we will front load the exit targets for the second half of 2014 (TMU ¶25), and will maintain the programmed definition for exits. To support the end-2013 cumulative exit target of 4000, we will accelerate our efforts in addressing the disciplinary cases and further evaluating other entities. 110
• We are committed to establish a permanent tool for personnel reallocation to enhance the human resources management. To this end, we will establish quarterly minimum targets for the mobility scheme for 2014 in September 2013. The Government will hire one new employee for each exit as a result of (i) disciplinary cases; (ii) due diligence evaluation of legal entities of public and private law leading to mergers and abolishment; (iii) voluntary exits from the mobility scheme (excluding personnel within 3 years of retirement); and (iv) the elapse of an 8-month period in the mobility scheme.

 

 ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΈΝΟ ΜΝΗΜΌΝΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΊΟΥ Η ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΆΠΗΚΕ ΣΕ ΚΎΡΙΑ ΠΗΓΉ ΑΠΟΛΎΣΕΩΝ, ΈΓΙΝΕ ΤΕΛΙΚΆ ΜΈΣΟ ΑΠΌΛΥΣΗΣ ΧΙΛΙΆΔΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ. ΑΝΑΤΡΆΠΗΚΕ ΠΛΉΡΩΣ Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ.

 

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας του Μαΐου ήταν τα ακόλουθα, τα οποία επικυρώθηκαν και από τους αρχηγούς:

 

Έγινε ξεκάθαρο ότι ο αριθμός των αναγκαστικών αποχωρήσεων αποτελεί διακριτό μέγεθος από την Κινητικότητα και ότι η τελευταία δεν αποτελεί ούτε τη μοναδική, όπως ήταν μέχρι τώρα, ούτε την κύρια πηγή των αποχωρήσεων. Η Κινητικότητα αποσυνδέθηκε επομένως από τις απολύσεις. Άλλο κινητικότητα, άλλο απολύσεις. Η πρώτη δεν έχει ως σκοπό τις απολύσεις αλλά τη μετακίνηση του υπαλλήλου.

 

Έγινε σαφές ότι οι αναγκαστικές αποχωρήσεις θα προέρχονταν από τέσσερεις πηγές που έχουν απαριθμηθεί:
1) Όσοι κριθούν απολυτέοι από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα
2) Όσοι απολυθούν λόγω κατάργησης ή συγχώνευσης του οργανισμού ιδιωτικού δικαίου, όπου υπηρετούν, μετά από αξιολόγηση δομών και ατόμων και λυθεί νομότυπα η σύμβαση εργασίας τους
3) Όσοι υπάλληλοι με αφορμή είτε την κατάργηση της θέσης τους ή της υπηρεσίας τους ή της ειδικότητάς τους, είτε την κατάργηση ή συγχώνευση οργανισμού δημοσίου δικαίου τεθούν σε διαθεσιμότητα και κριθούν κατά την αποτίμηση των προσόντων τους ως ακατάλληλοι ή ανίκανοι ή ότι στερούνται των απαραιτήτων προσόντων, διότι π.χ. είναι μακροχρόνια και αδικαιολογήτως απόντες.
 Στην ίδια κατηγορία εντάσσονταν ακόμη και όσοι έχουν διοριστεί με πλαστά ή ελλιπή πιστοποιητικά, οπότε μόλις διαπιστωθεί η απάτη ανακαλείται ο διορισμός τους. Υπολογίζεται ότι στην κατηγορία αυτή υπαλλήλων υπάγονται ορισμένες χιλιάδες σε όλο το δημόσιο τομέα.
 Ακόμη εντάσσονταν και όσοι εργάζονται καταχρηστικά επ΄αόριστον και αμείβονται ως υπάλληλοι μετά από αποφάσεις δικαστηρίων ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινές διαταγές. Και στην κατηγορία αυτή υπάγονται ορισμένες χιλιάδες.
4) Τέλος, όσοι επιλέξουν την οδό της εθελούσιας εξόδου, ενώ έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, εξαγοράζοντας τρία πλασματικά χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται λιγότερο από τρία πλήρη στο όριο της πλήρους συνταξιοδότησης.

 

Αυτές ήταν οι πηγές κάλυψης των αναγκαστικών αποχωρήσεων που έπρεπε να γίνουν μέχρι το τέλος του 2014. Με τους υπολογισμούς μας θα έφθαναν σίγουρα τις 15.000, χωρίς προβλήματα και αναστατώσεις, και θα καλύπτονταν έτσι η μνημονιακή υποχρέωση.

 

Παράλληλα είχε εξασφαλιστεί η δυνατότητα σε κάθε μια απόλυση να αντιστοιχεί μια νέα πρόσληψη.

 ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΉΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΌΤΑΝ ΌΛΕΣ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΌ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΒΈΒΑΙΑ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΕΙΣ ΔΟΜΏΝ ΚΑΙ ΣΧΈΔΙΑ ΣΤΕΛΈΧΩΣΗΣ ΑΝΆ ΦΟΡΈΑ ΚΑΙ
 ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΑΤΟΜΙΚΈΣ ΑΠΟΤΙΜΉΣΕΙΣ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΎΝ ΟΙ ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΙΚΑΝΟΊ Ή ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΟΙ,
 ΑΥΤΟΊ ΠΟΥ ΔΙΟΡΊΣΤΗΚΑΝ ΠΑΡΆΝΟΜΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΆ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ Ή ΠΑΡΑΜΈΝΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΆ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΜΈΤΡΩΝ
 Ή ΕΊΝΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΌΓΗΤΑ ΑΠΌΝΤΕΣ
 Ή ΑΥΤΟΊ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΆΖΟΝΤΑΙ.

 

Η ξαφνική αλλαγή στάσης της Τρόϊκας τον Ιούνιο και η μονομερής τροποποίηση των συμφωνηθέντων τον Μάϊο

 

Η αναγωγή της μετακίνησης 12500 χιλιάδων υπαλλήλων, ξαφνικά και μονομερώς, μέσα 15 μέρες, μέχρι τις 30 Ιουνίου, σε προηγούμενη της δόσης του Ιουλίου ενέργεια. Το αναθεωρημένο μνημόνιο του Ιουλίου και η σύγκρισή του με αυτό του Μαϊου είναι κατατοπιστική για τις ανατροπές που επήλθαν στην κινητικότητα, σε δέκα μόλις μέρες πανικόβλητων και εκβιαστικών διαπραγματεύσεων.

 

Συνοπτική εξιστόρηση των γεγονότων της κρίσης του Ιουνίου

Στις 16 Ιουνίου, από το Υπουργείο Οικονομικών μου γνωστοποιήθηκε σχέδιο τροποποιημένου κειμένου του Μνημονίου της 8ης Μαΐου –μία ακριβώς εβδομάδα μετά τη συνάντησή μας με την Τρόικα– με μία σημαντική και καθοριστική αλλαγή, εσκεμμένα προκλητική και με διαφανείς πολιτικούς στόχους, ενώ σοβούσε η κρίση με την ΕΡΤ. Τροποποίηση που έγινε βέβαια με τη συγκατάθεση του Υπουργού των Οικονομικών, ο οποίος μου την ανακοίνωσε άλλωστε τηλεφωνικά χωρίς προηγούμενη συζήτηση.

 

Η απάντησή μας δεν μπορούσε παρά να είναι μία: οι στόχοι και η προθεσμία για μετακίνηση 12.500 υπαλλήλων σε 15 μέρες είναι αντικειμενικά ανεκπλήρωτοι και μη πραγματοποιήσιμοι και αυτό το γνωρίζει καλύτερα από όλους μας η Τρόικα. Η ενέργειά της έχει έναν και μόνο σκοπό: να προκαλέσει σοκ και πανικό και να διαλύσει έτσι κάθε αντίσταση – και φυσικά και το δημόσιο, για το οποίο δεν νοιάζεται άλλωστε και ιδιαίτερα. Παράλληλα θέλει να εκθέσει και να έχει διαρκώς στο χέρι την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική διοίκηση και να τους αντιμετωπίζει ως οφειλέτες ή αναξιόπιστους και ανίκανους να πραγματοποιούν στόχους. Με την απόφασή της αυτή στρέφεται ανοικτά και εναντίον της Τασκ Φορς.

 

Για την Τρόικα, μια και μόνο διαρθρωτική μεταρρύθμιση χρειάζεται η Ελλάδα και σε αυτήν συμπυκνωνόταν η πολιτική της φιλοσοφία: συνεχείς και αθρόες απολύσεις, εάν είναι δυνατόν χωρίς συνταξιοδότηση, από 15.000 έως 50.000 χιλιάδες υπαλλήλους, εάν είναι δυνατόν. Το θέμα βέβαια δεν είναι τι θέλει και επιδιώκει η Τρόϊκα, αλλά τι κάνουμε εμείς. Χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τις παράλογες απαιτήσεις της, καλή προετοιμασία, συλλογική και συντονισμένη σε τεχνοκρατικό και κυβερνητικό επίπεδο διαπραγμάτευση και βέβαια συνεκτική κυβερνητική πολιτική για ριζικές, καλά σχεδιασμένες διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες