Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Η ελληνική έννομη τάξη οικοδομήθηκε από τις πρώτες δεκαετίες της συγκρότησής της πάνω στην αρχή του ενιαίου, γραπτού και αυστηρού Συντάγματος!. Το Σύνταγμα, σύμοολο · της εθνικής ανεξαρτησίας, της πολιτικής ταυτότητας, αλλά και της πολιτικής ελευθερίας των Ελλήνων, δέσμευε, ως υπέρτατος νόμος του κράτους, άρχοντες και αρχόμενους. Αποτελούσε κείμενο με νομι­ κές επιταγές, που υποχρεώνει όλα τα κρατικά όργανα αξιώνοντας σεβασμό και τήρησή του τόσο από τους Έλληνες πολίτες όσο και από τις δημόσιες αρχές.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες