Η σχέση κράτους και κοινωνίας στην πολιτική φιλοσοφία του Χέγκελ

Ποιά μπορεί να εΙναι για τη σύγχρονη πολιτική θεωρία η ση­μασία της πολιτικής σκέψης τού G. W. F . HegeI, του γερμανού ιδεαλιστή φιλοσόφου του 19ου αιώνα τις θεωρίες του οποίου η μεν φιλελεύθερη πολιτική σκέψη, αφού κατήγγειλε ως ολο­κληρωτικές και ξένες πρός τις φιλελεύθερες πολιτικές παραδό­σεις, δεν σταμάτησε εκτοτε νά αγνοεί και να απορρίπτει η δε μαρξιστική σκέψη, αφού υιοθέτησε το λογικό πυρήνα της δια­λεκτικής τους μεθόδου, φρόντισε έγκαιρα να διαχωρίσει τη θέση της τονίζοντας τη ρήξη, την ασυνέχεια που υπάρχει μεταξύ της ιδεαλιστικής χεγκελιανής μεθόδου και της υλιστικής μαρξιστικής μεθόδου;

Η σχέση κράτους και κοινωνίας στην πολιτική φιλοσοφία του Χέγκελ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες