Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το ερώτημα που μας υπεβλήθη μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

(α) Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η δυνατότητα ίδρυσης και λει­τουργίας ιδιωτικών σχολών επαγγελματικής ή άλλης ειδικής εκπαίδευσης; και

(β) Δύναται ο κοινός νομοθέτης να απαγορεύσει γενικά, αναστείλει προσωρινά ή εξαρτήσει από τη διακριτική ευχέρεια διοικητικής αρχής την ίδρυση και λειτουργία σχολών ειδικής εκπαίδευσης και ειδικότερα «κέντρων ελευθέρων σπουδών» όπως αυτά που λειτουργούν δυνάμει του ΝΔ 9/9 Οκτωβρίου 1935;

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες