ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο δισυπόστατος χαρακτήρας του αντικειμένου μελέτης του συνταγ­ματικού δικαίου -που είναι το «συνταγματικό κράτος», ως οργανωμένη έκφραση αλλά και ως ρύθμιση μιας πρωταρχικής σχέσης κυριαρχίας- δημιούργησε θεωρητικές εντάσεις και προκάλεσε μεθοδολογικές ανα­ ζητήσεις που συνέκλιναν προς δύο βασικά κατευθύνσεις: α) αρχικά προς την αφηρημένη δογματική μέθοδο, και β) τελευταία προς ένα απροσδιόριστο μεθοδολογικό εμπειρισμό. Με άλλες λέξεις, ο διφυής χαρακτήρας του Συντάγματος, που αποτελεί, από την μια, μεριά κείμε­νο νομικό με έντονες και διαφανείς πολιτικές καταβολές και προεκτά­ σεις, νόμος υπέρτατος του κράτους με κανονιστική δύναμη υπέρτερη των κοινών νόμων, και από την άλλη μορφή οργανωτική σχέσεων πο­ λιτικής κυριαρχίας, εξέθρεφε γνωστικές προσεγγίσεις που αποκλί­νουν λιγότερο ή περισσότερο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες