Ομιλία στο ΣΕΒ

«Με την ευκαιρία που μου προσφέρει η ημερίδα σας, θα ήθελα να σας δώσω μια επικαιροποιημένη εικόνα των μεταρρυθμιστικών δράσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο Δ.Μ.&Η.Δ. και παράλληλα να αναδείξω το γόνιμο συσχετισμό τους με τις δικές σας επιδιώξεις και δράσεις, όπως αυτή της θεσμοθέτησης του Παρατηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και της πρόσφατης Μελέτης για τις Αδειοδοτήσεις.

Καταρχάς θα αναφερθώ εν συντομία στο υπό εξέλιξη πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της Οικονομίας. Πάνω από 100 δημόσιοι λειτουργοί από το σύνολο της Διοίκησης, εθνικοί εμπειρογνώμονες και ανώτατα στελέχη της Διοίκησης, δεκάδες κλαδικοί φορείς και οργανώσεις του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, διεθνείς εμπειρογνώμονες σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς χαρτογράφησης της νομοθεσίας, εντοπίζοντας διοικητικά βάρη και εμπόδια που πλήττουν τις επιχειρήσεις. Η πρώτη φάση του έργου περατώνεται στο τέλος του μήνα, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί 3000 διοικητικά βάρη, με την καταγραφή να συνεχίζεται.

Θα ακολουθήσει η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση χρησιμοποιώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ. Οι τελικές εκθέσεις θα περιλαμβάνουν:

• Ποσοτικοποίηση των διοικητικών βαρών.
• Τα οφέλη που προκύπτουν από την άρση τους.
• Καταγραφή των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στη νομοθεσία και επεξεργασία εναλλακτικών λύσεων που θα οδηγήσουν σε απλούστερες διαδικασίες, σε λιγότερες υποχρεώσεις πληροφόρησης, τήρησης αρχείων, προσκόμισης δικαιολογητικών κλπ.

Το έργο προβλέπεται να αποπερατωθεί πριν το τέλος του 2013. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη φάση υλοποίησης των ανεξάρτητων προτάσεων του ΟΟΣΑ. Η νομοπαρασκευαστική διαδικασία που θα ακολουθήσει, θα γίνει από την Ελληνική Διοίκηση, συνεπικουρούμενη από ευρύ φάσμα εγχώριων οικονομικών δυνάμεων και ερευνητικών κέντρων.

Οι νομοθετικές προβλέψεις που θα προκύψουν επικεντρώνονται στον ορθολογικό επιμερισμό και τη μείωση των δαπανών που σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, επαχθώς φέρουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να συμμορφώνονται με τις ποικίλες διοικητικές υποχρεώσεις. Και προφανώς αυτό αφορά σε όλο το πλέγμα της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η αδειοδότηση αποτελεί ένα από τα πλέον πρόσφορα πεδία εφαρμογής της τεχνογνωσίας, των βέλτιστων πρακτικών και των νέων εργαλείων που απορρέουν από ένα τέτοιο έργο.

Υπογραμμίζω ότι δεν πρόκειται για μια ακόμη ακαδημαϊκή μελέτη που θα μπει στα συρτάρια, αφού επιδιώκουμε απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα και δεσμευόμαστε. Αποτελέσματα που θα αποτελέσουν την βάση για την αναμόρφωση της Νομοθεσίας και την απομείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις κατά 25%. Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μείωση αυτή μπορεί να παράξει μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 2.4.%. Το έργο υλοποιεί το πιεστικό αίτημα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και θέλω εδώ να τονίσω τη σύμπλευση όλων των κυβερνητικών εταίρων, τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει με κάθε πρόσφορο μέσο και μέτρο την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, προκειμένου να ξαναβρεί το βηματισμό της η ανάπτυξη.

Το παράλληλο έργο για την άρση των εμποδίων στο ανταγωνισμό που επίσης υλοποιεί ο ΟΟΣΑ (για το Υπουργείο Ανάπτυξης) αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της συντονισμένης προσπάθειας μας. Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία ιδιαίτερης σημασίας:

Πρώτον, θα ήθελα να γίνει σαφές ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός για την πάταξη της γραφειοκρατίας που ξεκίνησε από την προ-προηγούμενη κυβέρνηση παραμένει σταθερός. Η επιμονή μας στην επιλογή ενός διεθνούς οργανισμού εγνωσμένου κύρους για την υλοποίηση του δύσκολου και φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος, της απαλλαγής δηλαδή από κοστοβόρες διαδικασίες και περιττούς παρεμβατισμούς, είναι επιλογή ευθύνης με στόχο τη διασφάλιση απτού αποτελέσματος.

Δεύτερον, στη συμφωνία με τον ΟΟΣΑ προβλέπουμε την από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση υλοποίηση του προγράμματος, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τους παραγωγικούς φορείς. Δίνουμε βαρύτητα στη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ΟΟΣΑ σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου:
• να αξιοποιηθεί γόνιμα η διεθνής εμπειρία που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος,
• να αυξηθεί σημαντικά η δυνατότητα της Διοίκησης, για απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών,
• να προάγουμε την καλή νομοθέτηση,
• τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης να οικειοποιηθούν τα αποτελέσματα των εκθέσεων προσαρμόζοντας τα στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής διοικητικής πραγματικότητας.

Με ικανοποίηση αντιλαμβάνομαι ότι και η δική σας μελέτη, προφανώς συμμεριζόμενη την ίδια αντίληψη, καταλήγει σε ανάλογα συμπεράσματα.

Τρίτον, οι τεράστιες δυσκολίες στις οποίες προσκρούουν οι ομάδες εργασίες στο έργο που υλοποιεί ο ΟΟΣΑ με τη Δημόσια Διοίκηση, είναι οι ίδιες χρόνιες παθογένειες αυτής της Διοίκησης που εκθρέψαμε εδώ και πολλές δεκαετίες:

• υπέρ-παρεμβατικό κανονιστικό καθεστώς,
• αχανής πολυνομία,
• ατελείωτες αντινομίες στη Νομοθεσία,
• κακή νομοθέτηση,
• σωρεία επικαλύψεων,
• πολυπλόκαμες συναρμοδιότητες,
• απίθανη γραφειοκρατία η οποία ως ιστός αράχνης πνίγει κάθε πρωτοβουλία και ενέργεια.

Είναι επιτακτικό, η προσπάθεια όλων μας να εστιαστεί στο σπάσιμο αυτής της νοσηρής αλυσίδας. Δεν αρκεί να καταγγέλλει κανείς γενικά τη γραφειοκρατία. Οφείλει, εγκαταλείποντας μυωπικές συντεχνιακές συμπεριφορές, να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί και να συμπράξει στην πάταξη της. Η δραστική περιστολή των γραφειοκρατικών εμποδίων, που στοιχίζουν ετησίως στις επιχειρήσεις 2 δις ευρώ, αποτελεί μέρος ενός συνολικού εκσυγχρονιστικού προγράμματος της κυβέρνησης που αταλάντευτα ακολουθούμε.

Σας αναφέρω, εν συντομία, την πρόοδο που σημειώθηκε σε άλλες μεταρρυθμιστικές δράσεις του προγράμματος μας:

Η αξιολόγηση των δομών όλων των υπουργείων ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης υπό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έτσι ο διαρθρωτικός ανασχεδιασμός της κεντρικής διοίκησης έχει ολοκληρωθεί και η εφαρμογή του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έχει ήδη προχωρήσει η φάση της υλοποίησης των νέων οργανογραμμάτων. Πετύχαμε μείωση του όγκου των υπηρεσιών και του διοικητικού μεγέθους των 16 Υπουργείων και της Γενική Γραμματείας Ενημέρωσης κατά 40% μέσο όρο. Η ίδια η διοίκηση κατανέμει τις αναγκαίες θέσεις στα νέα οργανογράμματα, περιγράφει τα καθήκοντα κάθε θέσης. Ετοιμάζονται συγκεκριμένα περιγράμματα θέσεων και αποστολών των υπουργείων που περιγράφουν τη βασική αποστολή και τους επιχειρησιακούς τους στόχους.

Όλα αυτά αποτυπώνονται σε ένα λιτό προεδρικό διάταγμα. Δημιουργούμε ένα περιορισμένο και συνοπτικό κανονιστικό εύρος για να χαρίσουμε ευελιξία και προσαρμοστικότητα στη Διοίκηση διασφαλίζοντας τη σταθερή και συνεκτική της δράση.

Με αυτή τη μέθοδο θα γίνει και η αναγκαία ανακατανομή του προσωπικού στις νέες δομές όπως και ο ανασχεδιασμός των πολυδαίδαλων εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών. Δράσεις οι οποίες είναι υπό εξέλιξη. Η μεταρρύθμιση είναι διαρκής, κοπιώδης, συλλογική και σύνθετη προσπάθεια που απαιτεί χρόνο, προσήλωση στους στρατηγικούς στόχους της, άρτιο μακρόπνοο σχεδιασμό, εμπέδωση και ενεργό συμμετοχή όλης της Διοίκησης, της πολιτικής ηγεσίας και της κοινωνίας. Κυρίως όμως απαιτεί ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό όραμα που υπό τις παρούσες συνθήκες φαντάζει δύσκολο.

Όσον αφορά τη Μελέτη σας, θα ήθελα να σημειώσω, ότι αξιολογούμε θετικά τις προτάσεις της για έναν αξιόπιστο μηχανισμό, που να παρακολουθεί και να αποτιμά συστηματικά την πορεία υλοποίησης, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα μεταρρυθμιστικών δράσεων. Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για καλύτερα αποτελέσματα δεν είναι απλώς ευκταία. Είναι επιβεβλημένη για μια κοινωνία σε σοβαρό κίνδυνο απώλειας της συνοχής της. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η γνώση, η εμπειρία, αλλά και η φαντασία όλων είναι απαραίτητη. Πρόσφορο έδαφος για άμεση συνεργασία, ώστε να μεγεθυνθούν αποτελεσματικά οι παράλληλες προσπάθειες μας, προσφέρουν ήδη τα προαναφερόμενα έργα και είστε ευπρόσδεκτοι βεβαίως να συνδράμετε και να συνεργαστείτε με όλη τη Διοίκηση προς αυτήν κατεύθυνση αυτή κομίζοντας τα πρόσφατα συμπεράσματα της μελέτης σας, τα αποτελέσματα της σημερινής διαβούλευσης, την τεχνογνωσία σας και τις προτάσεις σας. Γενικότερα θέλω να τονίσω ότι στηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπως το ομώνυμο «Παρατηρητήριο» που προσφάτως ιδρύσατε. Πιστεύουμε στον θεσμοθετημένο δημιουργικό διάλογο Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για να αναπληρωθεί το μακροχρόνιο έλλειμμα ουσιαστικής συνεργασίας τους. Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας και προσδοκούμε πολλά από αυτή».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες