Πειραρχική Ευθύνη

Ενίσχυση της Πειθαρχικής Ευθύνης και Πειθαρχίας

  • Διευρύνθηκε ο θεσμός της αργίας ως προσωρινό διοικητικό μέτρο
  • Καθιερώθηκε η αυτοτέλεια της πειθαρχικής διαδικασίας από την ποινική

 

Έμμεσα και απώτερα

Στο πλαίσιο της διαρκούς αξιολόγησης της επίδοσης των υπαλλήλων και της ακριβοδίκαιης αποτίμησης των προσόντων και ικανοτήτων τους με σκοπό τη δημιουργία μιας Διοίκησης αποδοτικής και αποτελεσματικής αναλήφθηκαν από το Υπουργείο ΥΔΜΗΔ μόλις σχηματίστηκε η τρικομματική κυβέρνηση μία σειρά δράσεις που απέβλεπαν:

 

α) στην οικοδόμηση μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση και παράλληλα
β) στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας και του κύρους των δημόσιων λειτουργών, ως υπηρετών του κράτους και του λαού, και κυρίως ως εκτελεστών του νόμου και υπερασπιστών του δημοσίου συμφέροντος

 

Άμεσα

α) στην ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης και πειθαρχίας στο δημόσιο,

β) στην απομόνωση ή απομάκρυνση των ακατάλληλων και ανίκανων καθώς
και των πειθαρχικά υπόλογων και

γ) στην προώθηση της συναίσθησης του δημοσιοϋπαλληλικού καθήκοντος με έμφαση στην πιστή τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέων από το νόμο και τους κανόνες δεοντολογίας.

 

Άμεσο μέλημα του Υπουργείου υπήρξε η εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων και ιδίως των νέων πειθαρχικών διαδικασιών. Με το ν. 4057/2012 αναθεωρήθηκε και εκσυγχρονίστηκε το πειθαρχικό δίκαιο που εισήγαγε ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας (ν.3528/2007) και υιοθετήθηκε ένα νέο, περισσότερο αποτελεσματικό, σύστημα απονομής ευθυνών, το οποίο παρέχει ισχυρές εγγυήσεις ανεξαρτησίας (συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια) και ταχεία εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων.

 

Επί Υπουργίας Μανιτάκη:

• Συστάθηκαν, συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν όλα τα νέα 65 πειθαρχικά συμβούλια που είχαν προβλεφτεί από τη νέα νομοθεσία

 

• Τέθηκαν σε αυτοδίκαιη αργία, δηλαδή απομακρύνθηκαν προσωρινά από την υπηρεσία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους 936 δημόσιου υπάλληλοι, επειδή διώκονταν αμετάκλητα για σοβαρά πειθαρχική ή ποινικά αδικήματα.
• Λειτούργησαν όλα τα πειθαρχικά συμβούλια και επιλήφθηκαν και άρχισαν να δικάζουν περίπου 2500 πειθαρχικές υποθέσεις ενώ έχουν εκδώσει περίπου 500 αποφάσεις.
• Αυτό σημαίνει ότι με βάση την τάση που διαγράφεται μέχρι το τέλος του έτους υπολογίζεται ότι θα έχουν απομακρυνθεί από το δημόσιο λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων περισσότεροι από 100 δημόσιοι υπάλληλοι, που μπορεί να φθάσει και τους 200, αριθμός πολλαπλάσιος των προηγουμένων ετών.

 

• Ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια αδρανοποιηθεί, ενεργοποιήθηκε αφού διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του σε όλες τις περιπτώσεις σοβαρών ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων. Ενισχύθηκε έτσι σοβαρά και επεκτάθηκε η πειθαρχική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων.
Η αυτοδίκαιη αργία αποτελεί ατομικό διοικητικό μέτρο και όχι ποινή, δεν προδικάζει ούτε δικάζει, επιβάλλει την προσωρινή απομάκρυνση του υπαλλήλου από την υπηρεσία και ισχύει, για περιορισμένο χρόνο, όπως προβλέπει ο Κώδικας προς το συμφέρον της υπηρεσίας και για τη διαφύλαξη του κύρους του θεσμού από δίκαιες ή ενδεχομένως άδικες κατηγορίες ή για την προστασία του από τυχόν διασυρμό του φορέα του θεσμού, διασυρμός που σίγουρα θα έπληττε το κύρος και την αξιοπιστία του.

  • Τέλος καθιερώθηκε η δυνατότητα αναστολής της αργίας από τις πειθαρχικές αρχές μετά από γνώμη των πειθαρχικών συμβουλίων.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ

500 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (2012-2013).

-Το 2012, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε πεντακόσιους (500) υπαλλήλους για περισσότερα από 1000 σοβαρά αδικήματα (απιστία, παράβαση καθήκοντος, υπεξαίρεση, κλπ.).
– Σημειώνεται, ότι τα έτη 2007 έως το 2011, ασκήθηκαν περίπου ποινικές διώξεις σε 540 υπαλλήλους, που αφορούσαν 1.100 αδικήματα.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ
2.127 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Συγκρότηση και λειτουργία των εξήντα (60) Πρωτοβάθμιων και των τριών (3) Τμημάτων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα οποία ήδη εξετάζουν τις ασκηθείσες Πειθαρχικές διώξεις.

Οι διώξεις αφορούν συνολικά δύο χιλιάδες (2127) υπαλλήλους (1550 στα Πρωτοβάθμια και 577 στο Δευτεροβάθμιο).

Σημειώνεται ότι ορισμένα πειθαρχικά συμβούλια, όπως το Τρίτο Τμήμα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού, που εξετάζει υποθέσεις υπαλλήλων ΟΤΑ, δεν λειτουργούσαν για μεγάλο διάστημα.

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ
963 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ

Στο πλαίσιο των ως άνω παραπομπών, εννιακόσιοι εξήντα τρεις (963) υπάλληλοι έχουν τεθεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, καθώς ελέγχονται για σοβαρά αδικήματα και παραπτώματα. (Κακουργήματα, πλημμελήματα για απιστία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, δωροδοκία κλπ και σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα όπως αδικαιολόγητη αποχή, άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας, άσκηση εργασίας χωρίς προηγούμενη άδεια, άρνηση προσέλευσης σε ιατρική εξέταση)

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

92 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΠΟΙΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ (ΑΠΟΛΥΣΗ)
(από Ιουλ. 2012 – Μαρ. 2013)
ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – Στο ίδιο διάστημα έχουν διαγραφεί 85 υπάλληλοι από το Μητρώο Μισθοδοσίας του Δημοσίου με την αιτιολογία της επιβολής ποινής οριστικής παύσης. Οι 36 απ’ αυτούς διεγράφησαν το τελευταίο διάστημα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
60 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
3

Εκκρεμότητες 577

Α+Β Τμήμα: 433

Γ Τμήμα: 144

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ (Ιαν. 2013)

-Σημειώνεται ότι Τρίτο Τμήμα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού, που εξετάζει υποθέσεις υπαλλήλων ΟΤΑ, δεν λειτουργούσε για δύο και πλέον έτη.

Φεβρουάριος 2013 έως Μάιος 2013: Εισήχθησαν 153 Υποθέσεις – Εξετάστηκαν 104

Οριστικές παύσεις ανωτέρω διαστήματος: 24

 

Συμβούλιο της Επικρατείας

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τον Ιούνιο 2013 έχουν δημοσιευθεί 8 αποφάσεις, οι οποίες κατέληξαν στην επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης.

 

2. Εντός του 2013 συζητήθηκαν 25 πειθαρχικές υποθέσεις, που αφορούν την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης δημοσίων υπαλλήλων. Επί των υποθέσεων αυτών αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων.

 

3. Εκκρεμείς προς συζήτηση είναι 69 πειθαρχικές υποθέσεις που αφορούν οριστική παύση, οι οποίες έχουν όλες προσδιοριστεί έως και τον μήνα Νοέμβριο του 2013,

 

4. Εκτιμάται ότι όλες θα εξεταστούν εντός του έτους.

 

 

Η εκτενής παράθεση όλων των προηγούμενων αριθμητικών δεδομένων είχε ένα και μοναδικό σκοπό να δείξει με στοιχεία ότι επί τρικομματικής κυβέρνησης και υπουργίας Μανιτάκη όχι μόνον δεν προστατεύτηκαν, όπως επί τρείς μήνες διέδιδαν ασταμάτητα με πολιτικά κατευθυνόμενες εντολές πολλά ΜΜΕ, αλλά αντιθέτως εντοπίστηκαν και διώχθηκαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με αποφάσεις των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων όλοι όσοι αποκαλούνταν από τα ΜΜΕ, αδόκιμα και καταχρηστικά «Επίορκοι».

 

Συνεχής παρακολούθηση από το Σώμα ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της πορείας και εξέλιξης όλων των ποινικών και πειθαρχικών διώξεων και εκδικάσεως υποθέσεων των δημοσίων υπαλλήλων:

 

Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο της νέας του αρμοδιότητας εποπτείας της πειθαρχικής διαδικασίας (ν.4152/2013) με την οποία όλα τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται να κοινοποιούν τις πειθαρχικές διώξεις και αποφάσεις σε αυτό, δημιούργησε εσωτερική δομή παρακολούθησης που στελεχώνεται από 16 Επιθεωρητές. Παράλληλα, καταγράφεται η πορεία των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων. Για τον διαρκή και συνολικό έλεγχο της εξέλιξης της πειθαρχικής διαδικασίας, δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα εποπτείας των πειθαρχικών υποθέσεων από το ΣΕΕΔΔ.

 

Παράλληλα, το ΣΕΕΔΔ προχώρησε στην διασταύρωση των ποινικών διώξεων που έχουν ασκηθεί σε 2.148 υπαλλήλους, προκειμένου να ελεγχθεί αν σε όλες τις περιπτώσεις έχει κινηθεί η σχετική πειθαρχική διαδικασία από τους αρμοδίους και σε ποιο στάδιο αυτή βρίσκεται η κάθε υπόθεση.
Δημιουργία ενιαίου ελεγκτικού μηχανισμού για τη δημόσια διοίκηση Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής: Συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών. Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής με στόχο τη δημιουργία ενιαίου και ισχυρού ελεγκτικού βραχίονα για τη Δημόσια Διοίκηση. Οι διατάξεις έχουν αναρτηθεί στο Opengov και εντάσσονται στο υπό κατάθεση Νομοσχέδιο του ΥΔΜΗΔ. Ο νέος φορέας θα εξασφαλίσει την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση, και την παρακολούθηση έγκαιρης ολοκλήρωσης των πειθαρχικών διαδικασιών σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Οδικό Χάρτη που έχει υπογράψει η Ελληνική Κυβέρνηση με την Task Force και θα αξιοποιεί την εμπειρία των υφιστάμενων ελεγκτικών δομών, επιλύοντας, παράλληλα, κρίσιμα ζητήματα επικάλυψης αρμοδιοτήτων που έχουν παρατηρηθεί, μειώνοντας το κόστος της διοικητικής λειτουργίας της παρούσας δομής.

 

Αναρρωτικές άδειες και υγειονομικές επιτροπέε Αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των μακροχρονίως, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα απόντων.

 

Άμεσα συνδεδεμένη με το ζήτημα των απόντων είναι και η συστηματική χρήση αναρρωτικών αδειών, για μικρά ή και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, από ένα σημαντικό αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Σε θεσμικό επίπεδο, το πρόβλημα αντανακλάται στη δυσλειτουργία των υγειονομικών επιτροπών. Η διοικητική αναποτελεσματικότητα και η ελλιπής υποστήριξη των επιτροπών σε ιατρικό προσωπικό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία κανονικού ελέγχου των σχετικών υποθέσεων και σωστής ιατρικής κρίσης. Επίσης, διαπιστώνεται η ελλιπής συμμόρφωση των διευθύνσεων διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών στις κρίσεις των επιτροπών και η μη συνεκτική εφαρμογή του υπαλληλικού κώδικα στο σχετικό πεδίο (π.χ. μη συμμόρφωση στις αποφάσεις των επιτροπών, παραβιάσεις προθεσμιών, απροθυμία των υπηρεσιών να παραπέμψουν τους υπαλλήλους στις επιτροπές με το ερώτημα της κρίσης ικανότητας κ.α.).

 

  • Αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση των αναρρωτικών αδειών. Εισαγωγή του συστήματος της «μέρας αναμονής», της χορήγησης δηλαδή αναρρωτικής άδειας με ορισμένο αριθμό ημερών της να είναι άνευ αποδοχών του υπαλλήλου.
  • Κατάργηση των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών και διατήρηση της δευτεροβάθμιας για σοβαρές ασθένειες και για περιπτώσεις κρίσης ικανότητας που συνεπάγονται, σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

 

Επικαιροποίηση των ατομικών μητρώων των δημοσίων υπαλλήλων Μηχανισμός εντοπισμού πλαστών πιστοποιητικών εκπαίδευσης ή γλωσσομάθειας

 

Στο πλαίσιο της αποτίμησης των ικανοτήτων και της περιγραφής της εργασιακής φυσιογνωμίας των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, είναι αναγκαία η σταδιακή εξασφάλιση της εγκυρότητας όλων των στοιχείων που θα αποτελέσουν το ουσιώδες μέρος της αξιολόγησης, όπως είναι τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων κλπ. Λόγω του μεγάλου όγκου του εγχειρήματος και της έλλειψης μηχανογραφικής αναζήτησης, ενεργοποιείται πιλοτική διαδικασία επιβεβαίωσης τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων Γλωσσομάθειας, από τους κύριους φορείς Πιστοποίησης (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Γαλλικό Ινστιτούτο). Σημειώνεται, ότι με βάση την εμπειρία των ελεγκτικών μηχανισμών του ΥΔ.Μ.Η.Δ. και του ΑΣΕΠ, προκρίθηκε η ενεργοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, καθώς αποτελεί την κατηγορία των περιπτώσεων που ποσοστιαία εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα υποβολής μη έγκυρων πιστοποιητικών, όπως επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι φορείς Πιστοποίησης.

 

Αυτοτέλεια και ανεξαρτησία της πειθαρχικής διαδικασίας και ευθύνης από την ποινική για τους Δημοσίους Υπαλλήλους

«Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη.» (άρθρο 114 Κωδ.Δ.Υ.)

 

Απόσπασμα ομιλίας στη Βουλή τον Απρίλιο 26/04/ 2013.

– «…Απώτερος σκοπός όλων αυτών των ρυθμιστικών παρεμβάσεων είναι να αυτονομηθεί η πειθαρχική διαδικασία και ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων από την ποινική. Η ανεξαρτησία της πειθαρχικής διαδικασίας ήταν και είναι καθιερωμένη στον Υπαλληλικό Κώδικα από παλιά, στην πράξης όμως δεν λειτούργησε ποτέ. Το αντίθετο μάλιστα η ποινική ευθύνη απορρόφησε την πειθαρχική, την αδρανοποίησε και σε πολλές περιπτώσεις ιδίως στα βαριά ποινικά αδικήματα, την εξαφάνισε. Με αποτέλεσμα ποινικά υπόλογοι δημόσιοι υπάλληλοι για σοβαρά κακουργήματα να είναι προφυλακισμένοι ή φυλακισμένοι και να μένουν πειθαρχικά ατιμώρητοι και το αντίστροφο πειθαρχικά αθώοι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι όμηροι ποινικών διώξεων και διαδικασιών, ενώ θα μπορούσαν να είχαν αθωωθεί αν ενεργοποιούνταν τα πειθαρχικά συμβούλια.

 

– Επρόκειτο για νοσηρή κατάσταση, για μια παθογένεια που έπρεπε να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του. Διότι στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καν τα τελευταία χρόνια διαδικασία πειθαρχικής ευθύνης. Αυτή ήταν ανενεργής. Δεν λειτουργούσαν τελικά πειθαρχικά συμβούλια, διότι συνέπιπταν με τα υπηρεσιακά, τα οποία απαρτίζονταν από υπαλλήλους, με συνέπεια οι κρινόμενοι και οι κρίνοντες να συμπίπτουν. Τα πειθαρχικά συμβούλια δεν αποφάσιζαν περιμένοντας επί μακρόν την απόφαση των ποινικών δικαστηρίων. Έτσι, οι τεράστιες καθυστερήσεις της ποινικής δικαιοσύνης αποτελούσαν το άλλοθι για την πλήρη αδράνεια της πειθαρχικής διαδικασίας. Και γνωρίζετε, καλά τις σκανδαλώδεις αυτές περιπτώσεις.

 

– Από την άλλη, η ίδια αδράνεια και οι σημαντικές καθυστερήσεις της πειθαρχικής διαδικασίας οδηγούσαν σε εγκλωβισμό και τους υπεύθυνους υπαλλήλους, αυτούς που κακώς διώκονταν ποινικά ή πειθαρχικά.

 

– Συνέπεια των παραπάνω: όχι μόνον να πλήττεται ο υπάλληλος, αλλά κυρίως να υπονομεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας, να μη λειτουργεί αποτελεσματικά η Διοίκηση. Ένα καθεστώς ανευθυνότητας και τελικά ατιμωρησίας, το οποίο είχε συμπαρασύρει τους πάντες, άξιους και ανάξιους, με τρομερό κόστος για το Κράτος και τους ίδιους τους πολίτες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες