Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

( με αφορμή τις χρήσεις της Ροτόντας. Σ ύ ν τ ο μ ο

ι σ τ ο ρ ι κ ό   κ α ι   ε ξ ή γ η σ η   τ ο υ  ν ο μ ι κο ύ   κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς   π ο υ

δ ι έ π ε ι   τ ο   μ ν η μ ε ί ο )

Τ ο υ   Α ν τ ώ ν η   Μ α ν ι τ ά κ η

[ Πρόκειται για μελέτη του συγγραφέα που πρωτο-δημοσιεύτηκε μετά τα

γεγονότα της Ροτόντα, πριν από είκοσι χρόνια («Νόμος και Φύση». 1995) και

είχαν οδηγήσει στον βανδαλισμό της καταστροφής του πιάνου, με το οποίο θα

δινόταν ένα ρεσιτάλ. Το ζήτημα της πολιτιστικής χρήσης του χώρου της Ροτόντας

έγινε ξανά επίκαιρο με αφορμή την περάτωση των αρχαιολογικών εργασιών

αποκατάστασης του Μνημείου και την παραχώρησή του και για πολιτιστικές

εκδηλώσεις κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις)

Διαβάστε την μελέτη

Photo by Tilemahos Efthimiadis

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες